top of page

Dronevideo & Dronefoto

- Et unikt perspektiv - 

Der er et stigende behov og ønske om at få laget dronefoto og dronevideoer. Det kan være til events, sportsbegivenheter, luftfoto til eiendomsmeklere, inspeksjoner, reklamefilm eller bare for at få et unikt perspektiv fra oven.

 

Dronefoto er kanskje rimeligere enn du tror. 

Dronefoto

Videoen er et oppdrag for Stiftelsen Dalane Kyststi. Se gjerne mer på kyststi.org.

Kjetil Bentsen er registrert som RO1 dronepilot hos Luftfartstilsynet (NO.RPAS.7376) og oppfyller Luftfarttilsynets krav til dokumentasjon som operasjonsmanual og forsikring.

Hvor kan vi fly? Her er de 5 hovedreglene for dronefoto:

1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 

2: Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 

3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. 

4: Ikke fly over festivaler, konserter eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 

5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

bottom of page